Saf Gazlar
Saf Gazlar
Koyuncu Gaz ve Gaz Ekipmanları

OKSİJEN   AZOT   ARGON   KARBONDİOKSİT   HİDROJEN  ASETİLEN

Atmosferdeki havanın ayrıştırılarak gelişmiş bazı yöntemler ile sıvılaştırılması sonucu elde edilen gazlardır. Endüstriyel Gazlar Metal imalatı Kaynak-Kesim, Otomotiv, Gıda, Elektronik, Cam, Metalurji ve Kimyasal sektörlerinde önemli rol oynamaktadır.

Dilovası tesisimizde hassasiyetle dolumunu gerçekleştirdiğimiz endüstriyel gazları, müşteri taleplerine göre tüp-tüp demeti, likit silindir ve kriyojenik tanklarla müşterilerimize sunuyoruz. 

Argon

Metalurjide ve ark kaynaklarında yaygın olarak karşılaşılan yüksek sıcaklıklarda bile ideal bir koruyucu gaz olarak kullanılabilir.

Özellikler;

 • Boğucudur.
 • Kokusuzdur.
 • Bilinç kaybı oluşuncaya kadar bir uyarı belirtisi yoktur.
 • Yüksek konsantrasyonlarda anlık bilinç kaybına ve devamında ölüme neden olabilir.
 • Havadan ağırdır.
 • Yanmazdır.

Oksijen

Oksidasyon ve yanma işlemleri oksijen bakımından zengin bir atmosferde normal hava ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde hızlandırılabilmektedir. Bu özellik birçok organizmanın metabolizması için oksijeni vazgeçilmez kılar ve bu nedenle çok sayıda su arıtma ve çevre teknolojisi uygulamaları için de kullanılır.

Özellikler;

 • Oksitleyicidir (yakıcıdır).
 • Kokusuzdur.
 • Atmosferik basınçta toksik olmadığı kabul edilir.
 • Yanmaz ama yanmaya yardımcı olur ve hızlandırır.
 • Yağ, gres veya yağlayıcı madde ile etkileşime girmemelidir.

Azot

Depolama, reaksiyon veya işleme sırasında kimyasalların üzerinde kuru inert bir atmosfer sağlamak için kullanılır. Bunun yanı sıra gıda endüstrisi, ısıl işlemler, sıkı geçme uygulamaları, metal uygulamaları, lazer kesimlerinde ve örnek depolama alanlarında örnekleri güvenle saklamak için kullanılır.

Özellikler;

 • Boğucudur.
 • Kokusuzdur.
 • Bilinç kaybı oluşuncaya kadar bir uyarı belirtisi yoktur.
 • Yüksek konsantrasyonlarda anlık bilinç kaybına ve devamında ölüme neden olabilir.
 • Havadan ağırdır.
 • Yanmazdır.

Asetilen

Kaynakta ve kimyasalların üretiminde kullanılan bu gaz, oksijenle birleştirildiğinde oldukça yüksek sıcaklıkta bir alev üretir. Çok kararsız bir bileşiktir ve geniş bir basınç ve sıcaklık aralığında tutuşma ile ayrışır, bu nedenle asetilen basınç altında stabilize edilmiş bir çözelti olarak depolanır ve asetonda çözülür.

Özellikler;

 • Parlayıcıdır (yanıcıdır).
 • Sarımsak kokuludur.
 • Yangın ve patlama tehlikesi LPG’ den biraz daha fazladır.
 • Havada veya oksijenle yanması için çok az enerjiye ihtiyacı vardır.
 • Bakır, asetilenle patlayıcı bileşikler oluşturduğundan yüksek bakır ve pirinç alaşımları ile birlikte kullanılmaz.

Karbondioksit

Günümüzde pek çok endüstri alanında, karbondioksitin inert özelliklerinin yanı sıra soğutma ve donma yeteneklerinden de yararlanılıyor. Bunun yanı sıra seralarda, su arıtmada, gaz altı kaynağı ve plazma kesimlerde kullanılır.

Özelikler;

 • Boğucudur.
 • Burunda yanmaya neden olur.
 • Havadan ağırdır.
 • Kanallarda, borularda ve alt katlarda birikir.
 • Yüksek konsantrasyonlarda anlık bilinç kaybına ve devamında ölüme neden olabilir.

Hidrojen

Herhangi bir karbon atomu içermeyen tek yakıt gazı olan hidrojen ısı transfer uygulamalarından, bilimsel analize kadar değişen ihtiyaçlar da kullanılır.

Özellikle;

 • Parlayıcıdır (yanıcıdır).
 • Kokusuzdur.
 • Havadan hafiftir.
 • Tavana yakın yerlerde havalandırma olmadığı durumlarda kapalı alanın en üst kısmında birikir.
 • Görünmez dumanı vardır.
 • Yangın ve patlama tehlikesi vardır.
 • Tutuşma enerjisi çok düşüktür.
 • Görünmez dumanla yanar.
 •  

Ürün Broşürü